Vill du veta mer om ProBone Academy?

I ProBone Academy vill vi sätta fokus på benhälsa för män med prostatacancerdiagnos. Många män lider av benskörhet eller har riskfaktorer redan vid diagnos. Skelettmetastaser och vissa prostatacancerbehandlingar ökar risken för både osteoporos och frakturer.


ProBone Academy är framtaget i samarbete med flera
experter inom bland annat urologi, onkologi och endokrinologi.

Tillsammans har de skapat ett utbildningsmaterial
som vi nu erbjuder som e-learning.

Önskar du bli fortsatt uppdaterad?

Ge ditt samtycke här till att få information från Astellas.

Rotera till liggande läge

Astellas Pro Bone Academy är primärt framtagen för skärmar i liggande format så vänligen rotera din skärm. Använder du en datorskärm vänligen bredda din webbläsare.

Rotera till stående läge

Astellas Pro Bone Academy för mobil är primärt framtagen för stående format så vänligen rotera din skärm.